De belangrijkste tarieven zijn:

Bedragen zijn exclusief kosten en BTW. Cursussen zijn als beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW.