Welk werk u ook doet, onderdeel daarvan is het voeren van onderhandelingen, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Daarom is het verstandig uw onderhandelingen op zo goed mogelijke wijze te voeren. Onze activiteiten zijn erop gericht u te helpen om uw eigen onderhandelingen op een efficiëntere wijze dan voorheen te voeren, en met een beter en blijvend resultaat.

Wij kunnen u helpen zowel in de Nederlandse taal als in de Engelse taal, zowel binnen Nederland als daarbuiten, met twee typen activiteiten: